Projekti – tiedot

Hanke kohdistuu tarpeeseen parantaa liiketoiminta-alan kouluttajien /opettajien tapaustutkimus (Case Study, CS) menetelmän osaamista ja soveltaa koulutusmenetelmää pk-yritysten tarpeisiin.
INNOCASE –hankkeen pohjana olevassa, aiemmin toteutetussa RePro – LdV hankkeessa, eri maissa toteutetut yritys caseissä yhdistyvät koulutukseen liittyviä ongelmat sekä todelliset liiketoiminnan ongelmat. Hankkeessa tätä menetelmää mukautetaan pk-yritysympäristöön ja siirretään kumppanuusmaihin.

Tavoitteet
Yleisenä tavoitteena hankkeessa on mukauttaa ja siirtää RePro -hankkeessa tapaustutkimus (CS) menetelmät uuteen ympäristöön – Puolan ja muiden kumppanimaiden liiketoiminnan koulutukseen. Tämä CS menetelmä mukautetaan pk-yritysympäristöön. Hankkeella edistetään yrittäjäkoulutuksen laadun parantamista kumppanimaissa.

Hankkeen tavoitteet ovat seuraavat:
1. Muuntaa RePro –hankkeessa kehitetty CS -menetelmä pk-yritysympäristöön.

2. Kouluttaa 15 kouluttajaa RePro –menetelmän CS -kirjoittamiseen ja kokoamiseen pk-yrityksistä.

3. Valmistella 12 tosielämän CS, jotka on tehty tiiviissä yhteistyössä hankkeeseen valittujen pk-yritysten kanssa (3yritystä/ maa – PL, DK, FI, CZ).

4. Siirtää tietämystä ongelmalähtöisestä oppinimisestä kumppaneiden välillä.

5. Luoda kerättyjen CS pohjalta verkko-opetuskurssipaketti (e-learning case study pack, ELCSP), joka käsittelee liiketoiminnan eri
osa-alueita ja niiden johtamista.

6. Testata ja parantaa verkko-opetuspakettia pilottikurssilta saadun kokemusten ja palautteen pohjalta.

7. Tehdä ohjeet kouluttajille/opettajille sekä kurssille osallistujille verkko-opetuskurssin käytöstä.

8. Levittää ja hyödyntää hankkeen tuloksia eri menetelmillä (esim. hankkeen verkkosivuilla, seminaareissa ja kansainvälisissä konferensseissa).

9. Valmistaa kaksi julkaisua liiketoiminta-alan koulutuksen innovatiivisistä menetelmistä.

ESITTELY (PPTX)

ESITTELY (PDF)

This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme.
This project reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.