Projekt – informace

Projekt řeší naléhavou potřebu zlepšovat kvalifikaci tutorů/učitelů v oblasti metodologie používání případových studií v ekonomickém vzdělávání zaměřeném na malé a střední podnikání. Vyplňuje mezeru v profesním vzdělávání pro potřeby MSP a inovuje metodologii pro účely vzdělávání podnikatelů/manažerů malých a středních podniků. Metodologie tvorby a používání případových studií, vypracovaná v rámci jiného projektu LdV (RePro), kombinuje vzdělávací a reálné obchodní problémy. V rámci projektu INNOCASE bude RePro metodologie přizpůsobena potřebám malého a středního podnikání a bude zajištěn její transfer do partnerských zemí.

Cíle a úkoly
Hlavním cílem projektu je přizpůsobit metodologii tvorby a aplikace případových studií, která byla vyvinuta v rámci projektu RePro, prostředí MSP a přenést ji do profesního vzdělávání v Polsku a dalších partnerských zemích. Řešení projektu přispěje ke zkvalitnění ekonomického profesního vzdělávání v partnerských zemích.

Úkoly projektu jsou:

1. Přizpůsobit metodologii tvorby a aplikace případových studií RePro s ohledem na prostředí malého a středního podnikání.

2. Vyškolit 15 tutorů v RePro metodologii a přípravě případových studií z oblasti malého a středního podnikání.

3. Připravit 12 autentických případových studií týkajících se řízení malého a středního podniku ve spolupráci s vybranými MS podniky. (3 případové studie na jednoho partnera – PL, DK, FI, CZ).

4. Rozšířit znalosti z oblasti problémového vyučování mezi partnery.

5. Vytvořit e-learningový kurz založený na vypracovaných případových studiích týkajících se řešení různých problémů v řízení malých a středních podniků.

6. Otestovat a upravit e-learningový kurz na základě poznatků z pilotního testování.

7. Připravit metodiku užívání e-learningového kurzu pro tutory/vyučující a účastníky/.

8. Rozšířit povědomí o projektu a využívání jeho výsledků různými způsoby, jako například: webová stránka, informační schůzky, mezinárodní konference.

9. Připravit dvě publikace na téma „Inovativní metodologie výuky v ekonomickém vzdělávání“.

STÁHNOUT PREZENTACI (PPTX)

STÁHNOUT PREZENTACI (PDF)

This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme.
This project reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.