Projektformål – information

Formål
Projektet imødekommer dels et behov for efteruddannelse af medarbejdere i små og mellemstore virksomheder og dels for udvikling af case study-kompetencer blandt undervisere på business-uddannelser. Case study-metoden, som blev udarbejdet i et tidligere Leonardo da Vinci-projekt (RePro), kombinerer undervisningsmæssige og aktuelle forretningsrelaterede problemstillinger. Metoden vil blive tilpasset små og mellemstore virksomheder i partnerlandene.

Målsætning
Den overordnede hensigt med projektet er at tilpasse case study-metoden udarbejdet i det tidligere RePro-projekt til brug i en business kontekst.

Formålet med projektet er:

1. at tilpasse case study-metoden udviklet i RePro-projektet til brug i små og mellemstore virksomheder.

2. at oplære 15 undervisere fra partnerlandene i RePro-metoden med det formål at udarbejde nye cases til små og mellemstore virksomheder.

3. at udarbejde 12 virkelighedsnære cases til små og mellemstore virksomheder i tæt samarbejde med disse (3 cases pr. land – Polen, Danmark, Finland og Tjekkiet).

4. at dele viden om problembaseret læring blandt partnerne.

5. at udarbejde en webbaseret case study-pakke med udgangspunkt i forskellige ledelsesmæssige problemstillinger i små og mellemstore virksomheder.

6. at teste og forbedre e-learning casene på basis af feedback fra deltagerne i testforløbet.

7. at udarbejde en vejledning til deltagere og undervisere i brug af case study-metoden.

8. at formidle og anvende projektresultaterne via forskellige kanaler (fx projektets hjemmeside, møder, internationale konferencer).

9. at udarbejde to publikationer om innovative metoder til brug i business-undervisning.

præsentation(PPTX)

præsentation (PDF)

This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme.
This project reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.