Projekt – informacje

Projekt koncentruje się głównie na potrzebie podnoszenia kwalifikacji nauczycieli / pedagogów w dziedzinie metodologii studiów przypadku (CS) stosowanej w edukacji biznesowej, jak również kierowany jest do przedstawicieli MŚP. Projekt ma również na celu wypełnienie luki w zakresie szkoleń dedykowanych do potrzeb MŚP, dostosowując metodologię do celów szkoleń właścicieli/ menedżerów MŚP. Metodologia CS opracowana w projekcie LdV (RePro), łączy problemy edukacyjne z aktualnymi problemami biznesowymi.

Cele i założenia
Ogólnym celem projektu jest dostosowanie i przeniesienie innowacyjnej metodologii studium przypadku (CS) opracowanej w projekcie RePro do nowego środowiska – biznesowych systemów edukacyjnych w Polsce i innych krajach partnerskich. Metodologia CS zostanie dopasowana do środowiska MŚP. Projekt przyczyni się do poprawy jakości edukacji biznesowej w krajach partnerskich, a także posłuży do poszerzenia wiedzy naukowej w tym obszarze i jej upowszechnienia poprzez publikacje opracowane i wydane w czasie realizacji projektu.

Szczegółowe cele projektu są następujące:
1. Dopasowanie metodologii CS opracowanej w projekcie RePro do środowiska MŚP.

2. Przeszkolenie 15 trenerów w obszarze metodologii RePro dopasowanej do środowiska MŚP.

3. Przygotowanie 12 studiów przypadków „z życia wziętych”, poświęconych zarządzaniu MŚP w ścisłej współpracy z wybranymi MŚP (po 3 w poszczególnych krajach – Polska, Dania, Finlandia, Czechy).

4. Przekazanie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z kształceniem opartej na wykorzystaniu studiów przypadków między partnerami.

5. Stworzenie e-learningowego pakietu zawierającego studia przypadku (ELCSP) poświęconego różnym zagadnieniom dotyczącym zarządzania w MŚP w oparciu o wcześniej przygotowane studia przypadków.

6. Sprawdzenie i poprawienie ELCSP w oparciu o informacje uzyskane podczas testowania.

7. Przygotowanie przewodnika dla nauczycieli /trenerów i uczestników do korzystania z ELCSP.

8. Rozpowszechnienie i wykorzystanie rezultatów projektu za pomocą różnych mediów (np. strona internetowa projektu, spotkania upowszechniające, publikacje naukowe).

9.Zorganizowanie międzynarodowej konferencji naukowej w Polsce. Konferencja ta będzie poświęcona innowacyjnym metodom wykorzystywanym w edukacji biznesowej.

10. Przygotowanie dwóch międzynarodowych monografii naukowych na temat innowacyjnych metodologii w edukacji biznesowej.

POBIERZ PREZENTACJĘ (PPTX)

POBIERZ PREZENTACJĘ (PDF)

This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme.
This project reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.