Projektin johtaminen

Innovaationsiirto toteutetaan 8 työpaketin avulla. Ensimmäisessä työpaketissa pohjustetaan innovaationsiirto. Luodaan toimintaryhmät, valitaan mukaan tulevat pk-yritykset sekä muokataan CS -menetelmä pk-yritysten tarpeisiin. Toisessa työpaketissa toteutetaan innovaationsiirto koulutuksen ja vuorovaikutteisen oppimisen kautta sekä kerätään CS pk-yrityksistä. Seuraavissa työpaketeissa, toisen työpaketin tulokset työstetään verkkokurssipaketiksi (ELCSP), jota testataan, arvioidaan ja edelleen kehitetään. Kaikki vaiheet toteutetaan laadukkaasti sekä tuloksista tiedotetaan ja niitä hyödyntämään laajasti.

Projektin työsuunnitelma on rakennettu 8 työpakettiin (WP):

WP1 Case Study menetelmän siirron valmistelu

WP2 Case Study menetelmän siirto

WP3 Verkkokurssipaketin luominen

WP4 Pilotointi ja testaus

WP5 Tulosten tarkistaminen ja muokkaus

WP6 Laadunvarmistus ja arviointi

WP7 Levittäminen ja hyödyntäminen

WP8 Hankkeen ja konsortion johtaminen

This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme.
This project reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.