Řízení projektu

Transfer inovací bude probíhat v 8 pracovních blocích. V první fázi budou sestaveny týmy, vybrány malé a střední podniky a bude upravena metodika tvorby případových studií pro použití v MS podnicích. Vlastní transfer inovací se uskuteční ve druhé fázi, ve které proběhne interaktivní školení tutorů a bude připravena metodika případových studií pro MSP. V následujících fázích budou konkrétní výsledky využity při tvorbě e-learningového kurzu, který bude pilotně testován, hodnocen a následně upraven. Všechny tyto kroky bude doprovázet kontrola kvality a výsledky budou publikovány a využívány v praxi.

Projekt je rozdělen do 8 fází:

WP1 Příprava transferu metodiky tvorby případových studií

WP2Transfer metodiky tvorby případových studií

WP3 Tvorba e-learningového kurzu na základě případových studií

WP4 Pilotní testování e-learningového kurzu

WP5 Úprava a modifikace e-learningového kurzu

WP6 Kontrola kvality a hodnocení

WP7 Publikování a využívání výsledků

WP8 Řízení projektu a konsorcia

This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme.
This project reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.