Projektbeskrivelse

INNOCASE er et udviklingsprojekt, der omfatter 8 fokusområder (såkaldte ”arbejdspakker” (AP). Den første arbejdspakke danner grundlag for projektet og inkluderer oprettelse af teams, udvælgelse af små og mellemstore virksomheder samt tilpasning af case study-metoden til brug for små og mellemstore virksomheder. I anden arbejdspakke foregår oplæring af deltagere fra partnerlandene i RePro-metoden. I de efterfølgende arbejdspakker udarbejdes e-learning cases, som efterfølgende testes, evalueres og forbedres. Dette sker i henhold til EU’s kvalitetskrav. Projektresultaterne vil blive formidlet og anvendt bredt i deltagerlandene.

Projektet er fordelt på 8 arbejdspakker (AP):

AP1 Grundlæggende forberedelse i forbindelse med anvendelse af case study-metode

AP2 Oplæring af deltagere fra partnerlandene i case-study metode

AP3 Udarbejdelse af e-learning case study-pakke

AP4 Afprøvning af case study-forløbene

AP5 Revidering af case study-pakkerne

AP6 Kvalitetssikring og evaluering

AP7 Formidling og anvendelse

AP8 Projektstyring

This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme.
This project reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.