Zarządzanie projektem

W ramach projektu INNOCASE planowane są następujące działania:
1. Przygotowanie transferu: tworzenie zespołów zadaniowych, wybór MŚP na dla celów studiów przypadków i dostosowanie metodyki opracowanej w ramach projektu RePro do potrzeb środowiska MŚP.
2. Przeniesienie skorygowanej metodologii studium przypadku: szkolenie i interaktywne uczenie w zakresie metodologii studium przypadku, zbieranie danych i przygotowywanie studiów przypadku, przygotowanie teoretycznego wprowadzenia do każdego przypadku.
3. Stworzenie e-learningowego pakietu studium przypadku, jego pilotażowe przetestowanie i udoskonalenie.
4. Upowszechnianie projektu i jego rezultatów poprzez różnego rodzaju publikacje naukowe.

Metodologia i plan pracy projektu są zorganizowane w 8 pakietach roboczych (WP):

WP1 Przygotowanie transferu metodologii studium przypadku

WP2 Transfer metodologii studium przypadku

WP3 Stworzenie e-learningowego pakietu studium przypadku

WP4 Pilotaż i testowanie

WP5 Weryfikacja i modyfikacja pakietu studium przypadku

WP6 Zarządzanie jakością i ewaluacja

WP7 Rozpowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektu

WP8 Zarządzanie projektem i konsorcjum

This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme.
This project reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.