RePro model

INNOCASE -projektin perustana olevan RePro -projektin tuloksena ovat syntyneet kaksi tapaustutkimuksen (CS) menetelmään perustutuvaa opas kirjojaa: yksi opettajalle/kouluttajalle ja yksi opiskelijalle. Lisäksi tuloksena on 12 testattua Repro tapausta (case), jotka perustuvat monialaiseen opiskelijakeskeiseen oppimiseen todellisesta liiketoiminnasta. Nämä tapaukset yhdistävät todelliset yritykset ja niiden liiketoiminnan ongelmat oppimisprosessiin. Tähän yhdistyvä konsultointi ja oppiminen antavat osapuolille uusia näkökulmia
Nämä tapaukset, casset ovat lähtökohta keskustelulle mukauttaa RePro -menetelmät pk-yritysten hyödynnettäväksi. INNOCASE -projektissa hyödynnetään askel-askeleelta RePro –mallia, missä luodaan opiskelijakeskeiset oppimistapaukset monikulttuurisessa ympäristössä. RePro -malli on suunniteltu tukemaan tietoa ja ymmärrystä nykyisessä liiketoimintaympäristössä sekä edistämään henkilökohtaista itsensä kehittämistä kuten tiimityötaitoja, projektinhallintaa, tutkimus- ja neuvottelutaitoja. INNOCASE -projektissa tämä mallia tullaan mukauttaan pk-yritysympäristöön.
Tuotokset poikkeavat perinteisestä case -menetelmästä sisältäen monitieteisiä oppimismoduuleja, joita voidaan käyttää monella eri opetusalalla ja joihin liittyy ongelmanratkaisutyyppisiä oppimistehtäviä.
Repro case-materiaali sisältää yritysten tietoja liiketoimintaympäristöstä, henkilöstöstä, tuotannosta, markkinoinnista, logistiikasta, kirjanpidosta ja rahoituksesta. INNOCASE -projektissa case -aiheet valitaan yritysanalyysien perusteella, pk-yritysten johtamisen tärkeimmiltä osa-aloilta.

This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme.
This project reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.