RePro model

RePro model
Cílem RePro bylo vyvinout model pro tvorbu, testování a používání profesně zaměřených případů v mezinárodním kontextu a jejich aplikaci v multikulturním výukovém prostředí. Model spočíval v propojení problémového vzdělání s reálnými případy z podnikatelské praxe.

RePro model

RePro model

This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme.
This project reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.