RePro model

Formålet med RePro var at udvikle en international model til design, test og brug af business-orienterede problemstillinger og cases i et multikulturelt læringsmiljø.
Dette foregik ved at kombinere undervisningsmæssige og aktuelle problemstillinger fra forretningsverdenen.

RePro model

RePro model

Der er udarbejdet og testet 12 RePro business-cases, som tager udgangspunkt i tværfaglig, problembaseret læring. Disse cases kæder eksisterende virksomheder og deres problemstillinger sammen med læringsprocesserne i elevstyret, problembaseret læring med det formål at bibringe deltagerne nye perspektiver. Der er desuden udarbejdet to vejledninger i brug af case study-metoden: Én til undervisere og én til studerende. Disse cases danner udgangspunkt for en tilpasning af RePro-metoden til brug for små og mellemstore virksomheder. RePro-modellen havde til formål at støtte studerendes viden og forståelse af, hvad der foregår i en virksomhedskontekst, samt at medvirke til personlig udvikling inden for teamwork, projektledelse, analyse og forhandling. I INNOCASE vil denne model blive tilpasset små og mellemstore virksomheder. RePro-casene er baseret på specifik virksomhedsinformation om mikroøkonomi, HR, produktion, markedsføring, logistik, regnskab og finansiering. I INNOCASE-projektet bliver emnerne for casene udvalgt på basis af en analyse af virksomhedernes behov.

This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme.
This project reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.