Kohderyhmät

Pk-yritysten yrittäjien/johtajien kanssa tiiviissä yhteistyössä valmistetut yritys caset ovat pohjana INNOCASE -projektissa luotavalle yritys case -verkkokurssipaketille. Verkkokurssipaketti koostuu 12 moduulista, joista jokaisessa on oma yritys case ja teoreettinen johdatus case -aiheeseen. Tämä paketti perustuu ns. kahvila -lähestymistapaan eli kurssiohjelmaan osanottajat voivat valita opintokokonaisuuksia, jotka heitä erityistä kiinnostavat. Osallistujien tulee kerätä moduuleista tietty määrä opintopisteitä, jotta osallistujat voivat läpäistä kurssin.

This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme.
This project reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.