Cílové skupiny

- tutoři/učitelé specializující se na profesní vzdělávání; podnikatelé/manažeři firem malého a středního podnikání; absolventi vysokých škol, kteří hodlají začít podnikat nebo pracovat v malém nebo středním podniku. Pro první skupinu bude připravena metodologie zaměřená na výuku případových studií s cílem pomoci zlepšit dovednosti v této oblasti. Pro druhou skupinu bude vytvořen a testován e-learningový kurz a bázi případových studii.

This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme.
This project reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.