Målgrupper

Målgruppen er ejere og ledere i små og mellemstore virksomheder samt dimittender, der ønsker at starte egen virksomhed eller at arbejde i små og mellemstore virksomheder. Desuden undervisere med speciale i business-undervisning. E-learning casene udarbejdes til og testes på medarbejdere i den første målgruppe. Sekundært vil undervisere blive oplært i brug af case study-metoden for at øge deres kompetencer inden for området.
Casene, som forberedes i tæt samarbejde med ejere og ledere i små og mellemstore virksomheder, vil danne grundlag for en e-learning undervisningspakke. Pakken består af 12 moduler, der hver især indeholder en case og teoretisk introduktion til casens emne. Deltagerne kan vælge de undervisningsmoduler, som passer til deres behov og interesser.

This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme.
This project reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.