Grupa docelowa

Studia przypadków przygotowane w ścisłej współpracy z właścicielami / menedżerami MŚP będą podstawą do utworzenia e-learningowego pakietu studium przypadku. Zestaw ten składać się będzie z 12 modułów, z których każdy zawierać będzie studium przypadku oraz teoretyczne wprowadzenie do problematyki. Taki pakiet będzie oparty na podejściu kafeterii, co oznacza, że uczestnicy programu będą mogli wybrać moduły szkoleniowe, które najbardziej ich interesują. Dodatkowo będą musieli zebrać określoną liczbę punktów za uczestnictwo w niektórych modułach, w celu uzyskania certyfikatu.

This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme.
This project reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.