Synty

INNOCASE -projektin lisäarvo perustuu aiemmin toteutetun RePro -projektin tuloksiin (sisältöön, laatuun ja didaktiseen lähestymistapaan) sekä kohderyhmien (liiketoiminnan kouluttajat/opettajat, pk-yritysten omistajat ja johtajat sekä yrittäjäksi aikovat opiskelijat) tarpeisiin muuntaa ne levitettäväksi etäopetuksen muotoon ja hyödynnettäväksi EU-maissa.

This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme.
This project reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.