Baggrund

INNOCASE-projektet tager udgangspunkt i resultaterne fra et tidligere Leonardo da Vinci-projekt: Real-Life Business Projects in Multicultural Student Centered Learning (RePro).
Projektets hjemmeside: http://repro.savonia.fi

INNOCASE er en videreudvikling af RePro-modellen, hvad angår målgruppe, cases og anvendte metoder. Formidlingen sker via e-learning i EU-regi.
Målgruppen er ejere og ledere i små og mellemstore virksomheder, undervisere samt dimittender, der ønsker at starte egen virksomhed.

This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme.
This project reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.