Geneza

Wartość dodaną projektu INNOCASE będzie stanowiło dostosowanie wyników metodologii RePro (odnośnie do zawartości, jakości jak i podejścia dydaktycznego) do potrzeb grup docelowych, tj. trenerów / nauczycieli zajmujący się edukacją biznesową, właścicieli i menedżerów małych i średnich przedsiębiorstw, absolwentów chcących rozpocząć własny biznes. Wyniki te zostaną przekształcone w formę nauczania na odległość, a następnie rozpowszechnione i wykorzystane na obszarze UE.

This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme.
This project reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.